سیستمهای برای وکیوم متالیزاسیون

از سیستمهای وکیوم متالیزاسیون  برای پوشش های تزئینی و کاربردی بر روی بسترهای ساخته شده از پلاستیک، فلز، آلیاژهای، سرامیک، شیشه و مواد دیگر استفاده می شود.

وکیوم متالیزاسیون اجازه می دهد تا تشکیل شود از فلزات کروم، آلومینیوم، نیکل وغیره یک لایه از پیش تعیین شده. بستگی دارد  به چگونگی لایه و کیفیت سطح بستر قبل از وکیوم متالیزاسیون دارد .  بستررا با لاک یا پلیمر (فرایند پلیمریزاسیون HMDS در محفظه وکیومی رخ می دهد)، و سپس سطح آماده شده را به فلزات عاقشته  می کنند. اگر لازم باشد بعد از وکیوم متالیزاسیون  از لاک پلیمر استفاده می شود برای چلوگیری از آسیب های مکانیکی و یا اکسیداسیون.